ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Μετάβαση στην αρχική σελίδα του ιστολόγιου ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ http://syrizacorfu.blogspot.gr

Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΗΣ: Παιδεία & Πολιτισμός.

Η ριζοσπαστική Αριστερά παρά τη βίαιη και βάρβαρη φτωχοποίηση της μεσαίας τάξης και την κατάλυση κάθε έννοιας κοινωνικού κράτους, οφείλει να θέσει στο επίκεντρο μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας, η οποία να μην έχει μόνο αμυντικά, αλλά και επιθετικά χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερα στο χώρο της παιδείας, πρέπει να αναγνωρίζονται, έστω εν σπέρματι, τα οράματα μιας άλλης κοινωνίας με ανθρωπιστικό, σοσιαλιστικό προσανατολισμό. Δεν αρκεί δηλαδή μόνο η υπεράσπιση και η διεύρυνση του δημόσιου, δωρεάν και κοινωνικού χαρακτήρα της παιδείας, αλλά και η σταδιακή υιοθέτηση μιας νέας μορφής σχολείου και πανεπιστημίου, στα οποία θα κυριαρχεί η κριτική και απροκατάληπτη γνώση, η συλλογικότητα και η αυτοοργάνωση, ένα κύτταρο κοινωνίας δηλαδή το οποίο θα προσανατολίζεται σε αξίες, όπως η ελευθερία, ο δημοκρατικός διάλογος, η ανάληψη ευθύνης, η επικοινωνία με τους πολίτες. Αντίθετα με το νεοφιλελευθερισμό, ο οποίος αντιλαμβάνεται την παιδεία ως εμπόρευμα, και την παραγωγή ευέλικτων εργαζομένων προς ανάλωση, ο ΣΥΡΙΖΑ φιλοδοξεί να θέσει τις στέρεες βάσεις για την παιδεία του μέλλοντος και να εγκαταστήσει την ηγεμονία των ιδεών του σοσιαλισμού απέναντι στη βαρβαρότητα, στις σημερινές συνθήκες, και όχι σε ένα απώτερο και άδηλο μέλλον.
Η δημοκρατική λειτουργία και η ελεύθερη σκέψη, λοιπόν, στην παιδεία και στην έρευνα σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες προοιωνίζει μια άλλη μορφή κοινωνίας. Στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όμως, οι αξίες αυτές αναβαθμίζονται ποιοτικά. Ελεύθεροι πολίτες οι φοιτητές, οφείλουν να έχουν λόγο και ευθύνη στην εφαρμογή μιας διοικητικής δομής, όπου η κριτική, η αιρετότητα και η ανακλητότητα λειτουργούν βάσει κανόνων. Η ακαδημαϊκή αποτίμηση του επιστημονικού έργου διεξάγεται δίχως την αξιολόγηση που χειραγωγείται. Παρά τις παθογένειες και τις στρεβλώσεις του προηγούμενου νόμου, ο νέος Ν.4009/2011, με τη συντριπτική στήριξή του στο Κοινοβούλιο, δεν έχει εφαρμοσθεί σε κανένα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Η κατάργηση του αυτοδιοίκητου των Ιδρυμάτων, η υποταγή τους σε ιδιωτικά συμφέροντα, η κατάργηση του ασύλου, η απειλή των συγχωνεύσεων και των καταργήσεων τμημάτων και Ιδρυμάτων, αποτελούν ορισμένες όψεις του νέου νόμου που πλήττουν το καθολικό δικαίωμα της μόρφωσης, του κριτικού στοχασμού, της δυνατότητας της αισθητικής απόλαυσης: μια τριτοβάθμια παιδεία δηλαδή που θέτει ως κυρίαρχο στόχο τη βελτιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης και όχι το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο. Η δραστική συρρίκνωση των δημόσιων δαπανών για την Παιδεία θα συνεπιφέρει και τη μείωση των τομέων εκείνων που δύσκολα θα χρηματοδοτηθούν: οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές σπουδές θα καταλήξουν στο μαρασμό. Η απαίδευτη πολυπράγμων πρώην Υπουργός Παιδείας επιχειρεί, δίχως δισταγμό, να παραδώσει το μέλλον του έθνους στις δυνάμεις της αγοράς.
ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ως ένα μικρό Πανεπιστήμιο, με ανθρωπιστικό και κοινωνικό κυρίως προσανατολισμό, πλήττεται, λοιπόν, καίρια. Μέσα σε αυτή τη ρευστή και μεταβαλλόμενη ραγδαία και απρόβλεπτη συγκυρία, ίσως θίξει τη λειτουργία του ο λεγόμενος “Καλλικράτης” στην Ανώτατη Παιδεία, με τις συγχωνεύσεις ή τις καταργήσεις εκπαιδευτικών μονάδων, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει για αυτό το θέμα ενημέρωση, παρά μόνο ακριτομυθίες και φήμες. Όσον αφορά το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα πρέπει να τονίσουμε όχι μόνο τη σύνδεσή του με τον κοινωνικό ιστό της πόλης, αλλά και την οργανική σχέση του με την ιστορική παράδοση και τον πολιτισμό της. Έτσι, τα πλούσια αρχεία της Ενετοκρατίας και της Αγγλοκρατίας στηρίζουν το Τμήμα Ιστορίας και το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας - Αρχειονομίας, η μακρά μουσική παράδοση του νησιού το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ενώ το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, ως διάδοχο σχήμα του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ., είναι το μόνο Πανεπιστημιακό Τμήμα στη χώρα, μαζί με το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και το νεότερο Τμήμα Τεχνών, Ήχου και Εικόνας.
Η ύπαρξη του Ιονίου Πανεπιστημίου, επομένως, αποτελεί στην Κέρκυρα μια ευκαιρία για την αναζωογόνηση της πολιτιστικής ζωής της πόλης. Είμαστε υπόλογοι απέναντι στον πολιτισμό και στην ιστορία μας. Ο πλούτος τους, μας καλεί να τον αναδείξουμε και να πορευτούμε στα ίχνη του. Η αγιογραφία, η ζωγραφική, η λόγια και η λαϊκή μουσική, η λαϊκή τέχνη, η σάτιρα και η πλούσια λογοτεχνική παράδοση με την Επτανησιακή Σχολή που υιοθετεί τη δημοτική γλώσσα, αποτελούν τα κύρια παραδείγματα. Ιδιαίτερα η λογοτεχνία, με τη μακρά διαμονή του Σολωμού στην Κέρκυρα και εκείνη του Κάλβου, δεσπόζει σ’ όλο τον 19Ο αιώνα και φθάνει ως τις αρχές του 20ου με την παρουσία του Κωνσταντίνου Θεοτόκη και τα έργα του με τη σαφή κοινωνική και ταξική χροιά. Η Ιόνιος Ακαδημία, το πρώτο Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Μεσογείου ιδρύεται στην Κέρκυρα και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο οφείλει να βαδίσει στα βήματά της, ως κύτταρο πολιτισμού, ενοποιώντας τις διάσπαρτες πολιτιστικές δυνάμεις του τόπου. Ο πολιτισμός και η τέχνη αναδεικνύονται έτσι ως ζητήματα ύψιστης προτεραιότητας. Συντείνουν στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας, αναδεικνύουν και προβάλλουν τον τόπο μας, καλλιεργούν το πνεύμα και τη συνοχή της κοινωνίας. Ο πολιτισμός και η τέχνη οφείλουν να αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος ενός νέου αναπτυξιακού οράματος για τον τόπο.
Η ηγεμονία στο χώρο της ιδεολογίας, της παιδείας και του πολιτισμού από τις δυνάμεις της εργασίας, είναι προϋπόθεση για ένα κοινωνιοκεντρικό, σοσιαλιστικό πρότυπο, που οικοδομείται συνέχεια μέσα στην καθημερινότητα και δεν εγκαταλείπεται στο αβέβαιο μέλλον των σοσιαλιστικών παραδείσων. Ο ΣΥΡΙΖΑ προωθεί τη σύνδεση της παιδείας, της έρευνας και του πολιτισμού με την παραγωγή και τη δημοκρατία, μέσα σ’ ένα ενιαίο πνευματικό οικοδόμημα Θεωρίας και Πράξης.
Γεράσιμος Ρομποτής, αντιπρόεδρος του Δ.Σ.του Συλλόγου του Διοικητικού Προσωπικού του Ιονίου Πανεπιστημίου, μέλος της Επιτροπής Προγράμματος ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου